top of page

STARK PÅ LOKAL MARK   

 

BOXEN FAMILY 6-8år

Här tränar vuxen och barn tillsammans med samma övningar. Vi anpassar utifrån både barnet och den vuxnes träningskapacitet och träningserfarenhet.

Föräldern/barnets vuxne hjälper och peppar barnet utifrån dess behov och syftet är att båda ska få träningseffekt och social samvaro tillsammans. För att undvika publik inne i boxen kan övriga familjemedlemmar tyvärr inte närvara. Du som förälder behöver allt fokus på dig och ditt tränande barn. Redan NU kan du säkra din och ditt barns plats till tredje omgången på vårterminen. Endast 12 platser

Start: Vecka 41

Tid: Söndag 16:00

Pris: 425kr 5ggr/Ej medlem 590kr

30 minuters pass

---------

Anmälan för dig som medlem tryck på gubbarna

Ej medlem: Boka via telefon 0703-872655

Om den ene föräldern ej är medlem betalar ni mellanskillnaden

 

HAPPYKIDZ

Är rörelse, lek, glädje, gemenskap och samarbete!

Vår målsättning är att barn på ett roligt och lekfullt sätt tillsammans med kompisar ska öka sin allmänna fysiska förmåga och att varje barn ska kunna vara med på sina villkor. Passen bygger på rörelseglädje och kunskap om barns motoriska utveckling. Syftet är att med varierande övningar ge allsidig träning och att stärka barnens motorik och koordination. På träningen kommer föräldrarna inte delta (förutom i 2-3) utan det är bara barnen samt coacher på plats. Kläder för inomhus i våran box, inkl skor, samt vattenflaska. Varje lektion är 30 minuter lång. 

 

HAPPYKIDZ 2-3år

Start vecka 40 -- söndagar kl 14:30

8/10-15/10-22/10-5/11-12/11

Pris 425kr 5ggr

HAPPYKIDZ 4-5år

Start vecka 40 söndagar kl 15:15

8/10-15/10-22/10-5/11-12/11

Pris: 425kr 5ggr

Anmälan  tryck på gubbarna

 

KIDZ HÄLSOHUSET ILANDA

Eleven ska fylla år för den åldersgrupp de deltar i under det halvår som terminen pågår. Begränsat antal platser, först till kvarn. Anmälan till våra grupper är bindande.

................

Vi önskar att alla elever byter om hemma.

Endast en förälder lämnar sitt barn för att undvika folksamling i entrén

Barnen släpps in 10 minuter innan lektionen

Om ledaren/coachen upplever att ditt barn behöver särskilt stöd under kursens gång kommer du som förälder bli tillfrågad att delta på klasserna tillsammans med ditt barn.

Hälsohuset Ilanda arbetar efter modellen att alltid sätta barnets behov i centrum. Om ditt barn behöver extra stöd kommer du som förälder att vara en viktig del i detta arbete.

Tillsammans med någon av våra ledare/coacher kommer en handlingsplan utformas för att ditt barn skall komma in i lektionen på bästa sätt. Du som förälder kommer då att behöva medverka på de aktuella lektionerna.

Till sist, stanna alltid hemma om du är sjuk.Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge barnen en trygg och säker termin fylld av rörelseglädje.

Tack för att ni ger oss förtroendet!

På Hälsohuset Ilanda är man välkommen att börja träna från 10år. Att träna tillsammans med sitt barn är ett kul sätt att umgås

Avtalet Hälsohuset ungdomskort innebär att ungdomen får träna tillsammans med målsman och/eller av målsman godkänd myndig person som är medlem med giltigt medlemskap på Hälsohuset. Ungdomen kan ha två myndiga personer som de kan träna tillsammans med. Dessa personer måste dock vara godkända av målsman.

Hälsohuset ungdomskort har ungdomen tillgång till samma aktiviteter som medföljande vuxen. Beakta att deltagande på spinning och Indoor Walking kräver en minimilängd på 150 cm

......

FÅR MITT BARN VISTAS I LOKALERNA?

Barn får ej får vistas i gymmet!

varken i maskinparken, friviktsdelen, gruppsalar eller i rigg/cardio avdelningen pga olycksrisken.

Barn under 10år får alltså ej vara med er och träna. Barnet kan vistas i soffan på bemannade öppettider.

Vi har 10 års gräns för att teckna medlemsskap för att träna tillsammans med vuxen! Vänligen respektera detta både för barnets och våra medlemmars säkerhet!

Spädbarn i babysitter är tillåtet under förälderns ansvar och tillsyn. 

Med vänlig hälsning, team Hälsohuset Ilanda

 

UNGDOMSKORT 10-15år

bottom of page